Solkvarteret innehåller 68 hyresrättslägenheter på mellan 1 och 4 rum och kök. Till det kommer ett LSS-gruppboende med 6 lägenheter med tillhörande servicefunktioner, samt 40 stycken trygghetsbostäder i hyresrättsform för personer +65.

Omsorgsfull gestalning
Kvarteret får ett kreativt och omväxlande intryck, med en u-formad huskropp i varierande höjder upp till sju våningar. Fasaden mot gatan får en småskalig, livfull känsla - konstfärdigt teglad i vertikala sektioner av växelvis ljusgult och guldbrunt slaget danskt tegel.

Kvarterets insida får en livfull fond mot innergården. Betongfasaderna gjuts med rutmönster i ytan och bryts upp av oregelbundet placerade, gyllene färgfält. De rikligt uppglasade trapphusen blir ett vackert blickfång på gården under den mörkare delen av dygnet och året.

Gård med sociala mervärden
Bostadskvarteret har ett starkt fokus på social hållbarhet vilket präglar utformningen av gården. Här skapas fina ytor för både lek, rekreation och samvaro. Exempelvis har en boulebana arbetats in i projektet för att uppmuntra till umgänge och rörelse.

Innergården har flera rum för aktiviteter, mötesplatser, avskilda uteplatser och rikligt med grönska med en stor växtvariation. Bland annat finns här fruktträd, odlingsbäddar och "naturlek". Cykelparkeringarna är lättillgängliga och utspridda för att inte bli för påträngande.

LSS-boendet får en egen, särskilt anpassad del av innergården. Samtliga lägenheter inom boendet har entré både från gatan och gården samt inifrån boendet, för att ge den boende frihet att nyttja sin lägenhet efter eget val och understryka känslan av ett eget hem.

 

I korthet

• Byggherre: Skanska Sverige AB Hyresbostäder

• Produktionsstart: Sommaren 2021

• Inflyttning: Trygghetsboende våren 2023. Hyresrätter och LSS-boende hösten 2023.

• Arkitekt: Ylva Hegelund, Kamikaze Arkitekter

Skanska.com 

 

LÄS MER

"Det kommer att vara ekologiskt hållbart såklart"

 

"Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar bidrar Skanska till ett bättre samhälle genom att erbjuda innovativa och hållbara lösningar. Koncernen har cirka 32 500 medarbetare och omsättningen under 2020 uppgick till 159 miljarder kronor."