Det gröna är ett viktigt inslag även på Stationstorget. Här står 30 bokträd som tillsammans bildar en bokskog på torgets norra sida. Träden är en praktisk lösning för att annat hantera vind, ljus och skugga men också för att skapa små gläntor med plats för vila. Under dygnets mörka timmar lyser en digital natthimmel över Stationstorget. Ljusets färger kan skifta och ge torget olika karaktär, beroende på vad som sker på platsen.

Ankomsthallen till station Hyllie ligger mitt på torget och leder ner till Citytunnelns plattform sju meter under mark. Från perrongen avgår tågen var sjätte minut.

  • Byggherre: Malmö stad
  • Arkitekt: Sweco Architects, Thorbjörn Andersson
  • Storlek: 11 000 kvm.
  • Färdigställt: december 2010

Läs mer om Hyllie Stationstorg här.