• Fastighetsutvecklare: Fastighets AB Trianon

• Byggherre: Peab

• Förväntad byggstart 2021. 

• Inflyttning Q4 2023.

Hyllieäng utvecklas mellan mötesplatser som Hylliebadet och Malmömässan, men också i skärningen mellan Hyllierankans prunkande odlingslotter i öster och den skogsliknande Engelska parken i väster.

Området avgränsas av skyddande högre bostadshus i norr och väster och får en intim karaktär där innanför, med småskalig bebyggelse och smalare gränder. Centralt i området placeras en förskola för 120 barn, med en utomhusyta som ger grönska och luft åt hela området.

Bakom Hylliebadet ligger Holma kullar, Krokbäcksparken och ett stenkast norrut ligger den välrenommerade skateparken.

Här utvecklas också Badhusparken med mötesplatser och en mix av fritidsaktiviteter för Malmöbor i alla åldrar: odlingsytor, picknickplatser, parkourbana, streetbasketplan, rosenplanteringar och djungellek.

LÄS MER

"Vi vill skapa möjligheter till bostadskarriär för fler"

Mer om Hyllieäng här

Mer om Badhusparken här

Fastighets AB Trianon äger, förvaltar, utvecklar och bygger bostäder och kommersiella fastigheter i Malmö med omnejd. Med nytänkande, engagemang och långsiktighet vill vi verka för en hållbar stadsutveckling. Grundtanken är att kombinera vinstdrivande verksamhet med socialt och miljömässigt hållbara fastigheter för att skapa värde för både hyresgäster, samhälle och ägare.
www.trianon.se