Här skapas plats för både mindre och större företag. Första inflyttning är planerad till första kvartalet 2019.