Skola & Barnomsorg

Här finns världens möjligheter

Planeringen för barnomsorg och skolor är en viktig del i Hyllies utbyggnad. Här ska alla få plats att växa och utvecklas från start.

Söder om Hyllie allé byggs Hyllievångskolan som inrymmer Iduns förskola och en grundskola från förskoleklass upp till årskurs 6. Med områdets gröna kvaliteter får skolan också ett stort parkområde, Iduns park, på 15 000 kvadratmeter och en tillhörande sporthall. Grundskolan öppnar höstterminen 2017 och Iduns förskola öppnar maj 2017.

Ytterligare en förskola byggstartar under 2017 i ett av de norra bostadskvarteren längs Hyllie allé. Mellan förskolans placering och Tygelsjöstigen finns redan idag en allmän lekplats. I takt med att fler bostadskvarter byggs upp i området kommer parker i områdets södra del ge plats för fler lekytor.

Malmö International School är en kommunal och avgiftsfri grundskola för årskurs 1-9 där all undervisning sker på engelska. Skolan tar emot elever vars föräldrar arbetar eller studerar i Sverige. Idag ligger har skolan sin verksamhet på Klerkgatan vid Tringeln i centrala Malmö, men planerar preliminärt att flytta till Hyllie hösten 2020.

 

Från artikelarkivet
Här tar barnen plats - i Hyllies första skola 
Föränderlig skola med stark identitet 
Flexibel barnomsorg i framtidens Hyllie

Fakta: Skola & Barnomsorg

Hyllievångskolan med förskoleklass upp till årskurs 6 öppnar höstterminen 2017. Iduns förskola som också inrymms i Hyllievångskolan öppnar i maj 2017.


FÖRSKOLA

Iduns förskola 

Ansöka om plats till förskola


GRUNDSKOLA

Ansöka om plats till förskoleklass

Att välja skola


• Förskolan i Peabs bostadskvarter längs Hyllie allé planeras byggstarta 2017.

 

• En lekplats finns placerad vid Tygelsjöstigen söder om Hyllie Allé.

 

• Högstadieskola för årskurs 7-9 med plats för cirka 450 elever. Klar 2020.

 

• Malmö International School årskurs 1-9 med plats för cirka 500 elever. Beräknas stå klar hösten 2020.