Skola & Barnomsorg

Här finns världens möjligheter

Planeringen för barnomsorg och skolor är en viktig del i Hyllies utbyggnad. Här ska alla få plats att växa och utvecklas från start.

Söder om Hyllie allé ligger Hyllievångsskolan som öppnade hösten 2017. Förutom en grundskola från förskoleklass upp till årskurs 6 inrymmer byggnaden också Iduns förskola. Med områdets gröna kvaliteter är Hyllievångsskolan kopplad till ett stort parkområde, Iduns park, på 15 000 kvadratmeter och en tillhörande sporthall. 

Ytterligare en förskola uppförs nu i kvarteret Tors gränd norr om Hyllie allé. Den planeras vara färdigställd våren 2019. Mellan förskolans placering och Tygelsjöstigen finns en allmän lekplats. I takt med att fler bostadskvarter byggs upp i området kommer parker i områdets södra del ge plats för fler lekytor.

Malmö International School är en kommunal och avgiftsfri grundskola för årskurs 1-9 där all undervisning sker på engelska. Skolan tar emot elever vars föräldrar arbetar eller studerar i Sverige. Idag ligger har skolan sin verksamhet på Klerkgatan vid Tringeln i centrala Malmö, men planerar preliminärt att flytta till Hyllie hösten 2020.

 

Från artikelarkivet
Här tar barnen plats - i Hyllies första skola 
Föränderlig skola med stark identitet 
Flexibel barnomsorg i framtidens Hyllie

Fakta: Skola & Barnomsorg

FÖRSKOLA
Iduns förskola


GRUNDSKOLA
Hyllievångsskolan


• Förskolan i kvarteret Tors gränd längs Hyllie allé står klar våren 2019.

 

• En lekplats finns placerad vid Tygelsjöstigen söder om Hyllie Allé.

 

• Högstadieskola för årskurs 7-9 med plats för cirka 450 elever. Planeras stå färdig sommaren 2024.

 

• Malmö International School årskurs 1-9 med plats för cirka 500 elever. Beräknas stå klar hösten 2020.